Vietnamese American Community in Iowa 

        ​Danh Sách Đồng Hương Ủng Hộ Internet


Tet Festival 2016

Tet Festival 2017

Tet Festival 2015

Tet Festival Sponsor

Tet Festival 2019

Tet Festival 2018Our Sponsors

 

2600 Euclid Ave
Des Moines, Iowa 50310
http://www.vietnameseiniowa.org

                         vietnameseiniowa@gmail.com

​​​​​​

Thank you so much for your financial support in the last many years.  Without your help, the Vietnamese American Community in Iowa would not be in this current stage.


Xin cảm ơn tẩt cả quí vị đã đóng góp tài chính trong những năm vừa qua trong các sinh hoạt khác nhau trong cộng đồng.

Với sự giúp đở về tinh thần và tài chính, cộng đồng Người Việt IOWA sẽ phát triển ngày càng mạnh mẽ.  Xin cám ơn lòng hảo tâm của quí ân nhân.  Xin nhấn vào đường dây dưới đây.


  • ​​​Danh Sách Đồng Hương Ủng Hộ Tết Ất Mùi 2015
  • List of  New Year Donors and Sponsors  2015