Vietnamese American Community in Iowa 

2600 Euclid Ave
Des Moines, Iowa 50310
http://www.vietnameseiniowa.org

                         vietnameseiniowa@gmail.com

​                                                     CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT IOWA

                                                    VIETNAMESE AMERICAN COMMUNITY IN IOWA

                                            2600 EUCLID AVENUE, DES MOINES, IOWA 50310


 Email: vietnameseiniowa@gmail.com             Website: Vietnameseiniowa.org            Facebook: NguoiViet Iowa


                                                                  THÔNG BÁO

Kính thưa:    Quý Vị Lãnh Đạo tinh thần các Tôn Giáo,
                     Quý Vị Lãnh Đạo các Hội Đoàn, Đoàn Thể và Đồng Hương


Ban Điều Hành và Cố Vấn Cộng Đồng Người Việt Iowa xin kính mời quý vị đồng hương dành chút thời gian đến tham dự đêm TƯỞNG NIỆM ngày QUỐC HẬN 30 tháng 4 được tổ chức vào lúc 3:00 giờ chiều ngày Chủ Nhật, 30 tháng 4 năm 2017 tại trụ sở Cộng Đồng, 2600 Euclid Avenue, Des Moines, Iowa 50310.

Trong dịp này, ban Điều Hành cũng xin phép tường trình các sinh hoạt trong năm 2016 vừa qua và phương hướng hoạt động sắp tới.

Một lần nữa, chúng tôi xin tha thiết mời quý vị dành chút thời gian quí báu của mình tham dự ngày thắp nến tưởng nhớ đến 30 tháng 4.  Sự hiện diện của quý vị sẽ nói lên tinh thần đoàn kết, cùng nhau góp sức xây dựng cộng đồng.


​ĐÊM TƯỞNG NIỆM NGÀY QUỐC HẬN 30 THÁNG 4
CHỦ NHẬT NGÀY 30 THÁNG 4
3:00 giờ trưa - 6:00 giờ chiều
Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng
2600 Euclid Avenue, Des Moines, Iowa 
Chương trình ca nhạc cho quê hương, thắp nến.
Xin mời quý đồng hương đến tham dự lễ tưởng niệm.
The Black April Commemoration: The Fall of Saigon
3:00 P.M. - 8:00 P.M.
VACI Community Center, 2600 Euclid Avenue
Des Moines, Iowa 50310