2600 Euclid Ave
Des Moines, Iowa 50310
http://www.vietnameseiniowa.org

                         vietnameseiniowa@gmail.com

     Upcoming Events                          VACI News                                        Quick Links     

Cộng Đồng Người Việt Iowa sẽ tổ chức Lớp Học Thi Quốc Tịch cho các quý vị có nhu cầu thi vào Quốc Tịch Hoa Kỳ trong vòng năm nay.  Chương trình sẽ được tổ chức hàng tuần vào mỗi chiều thứ Tư từ lúc 6:00 đến 7:30 giờ tối bắt đầu vào ngày thứ Tư 18 tháng 4 cho đến thứ Tư ngày 06 tháng 6.

Đễ có kết quả tốt, học viên phải có mặt hàng tuần trong suốt khóa học.  Chương trình luyện thi lớp Quốc Tịch sẽ do thầy Nguyễn Vinh đảm nhiệm và chỉ nhận 10 học viên.

Nếu quý vị muốn tham gia chương trình trên, xin đến trụ sở Cộng Đồng tại số 2600 đường Euclid, Des Moines, Iowa 50310 (gần chợ Hyvee MLK) vào ngày thứ Tư 18 tháng 4 vào lúc 5:30 giờ chiều.

Xin Cám Ơn.

Date: Saturday   April 14, 2018 
Time: 11:00 am – 12:30 pm
Locations: 2600 Euclid Avenue 

Des Moines, Iowa 50310

Friendship Luncheon

News


 Vietnamese American Community in Iowa 

​Asian Festival (Sculpture Park) Hội Chợ Á Châu) 

                         Friday, May 25& Saturday 26                               
      Thứ Sáu ngày 25, thứ Bẩy ngày 26 tháng 5,  2018 
  

 

Upcoming Events: chúc mừng năm mới

​​LỚP HỌC THI QUỐC TỊCHWeb Counter

  Welcome to Vietnamese American Community  in Iowa (VACI) 

Date: Sunday   April 29, 2018 
Time: 4:00 am – 6:30 pm
Locations: 2600 Euclid Avenue

Des Moines, Iowa 50310

VACIMission Statement: The Vietnamese American Community in Iowa, Inc. is organized exclusively for charitable, educational and cultural purposes within the meaning of Section of 501(c) (3) of the Internal Revenue Code. Its mission is to preserve and enrich Vietnamese cultural heritage through educational initiatives; promote cross-cultural activities and foster mutual understanding and cooperation between the Vietnamese American Community in Iowa with other communities and cooperate with other Vietnamese organizations in unified actions for the benefits of the Vietnamese community in the state of Iowa.

Phương Châm Làm Việc.Cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở Iowa được tổ chức dành riêng cho mục đích từ thiện, giáo dục và văn hóa trong ý nghĩa của mục 501 (c) (3) của Bộ Luật Thuế Vụ. Phương châm làm việc là bảo vệ và làm giàu di sản văn hóa Việt Nam qua các công tác giáo dục; thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa, tăng cường hiểu biết và hợp tác giữa cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở Iowa với các cộng đồng bạn và hợp tác với các tổ chức khác của người Việt qua những hành động thống nhất với nhau vì lợi ích chung của cộng đồng người Việt tại tiểu bang Iowa.