2600 Euclid Ave
Des Moines, Iowa 50310
http://www.vietnameseiniowa.org

                         vietnameseiniowa@gmail.com

 Vietnamese American Community in Iowa 

Chương trình Tết  Kỷ Hợi năm nay sẽ được tổ chức vào  ngày  thứ Bảy 16 tháng 2 năm 2019 nhằm  ngay 12  tháng Giêng Âm lịch bắt đầu từ 3:00 giờ chiều tại trung tâm Paul Knapp Animal Learning Center, khu vực tổ chức tết hàng năm (cổng vào ngay góc đường University và East 33).

     Chúng tôi xin chân thành cám ơn sự ủng hộ mạnh mẽ về tinh thần cũng như tài chánh trong việc tổ chức Tết Kỷ Hợi. Nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập cộng đồng Người Việt Iowa, ban tổ chức đã mời các danh ca sĩ như Hương Thuỷ, Phương Hồng Quế, Khánh Trân cùng tay đàn nổi tiếng Nghĩa Sữa để mừng Xuân và phục vụ  cộng đồng.


 

     Upcoming Events                                         VACI News                                                         Quick Links    

Chúc mừng năm mới

     Kỷ Hợi 2019

  Welcome to Vietnamese American Community  in Iowa (VACI) 

Date: Saturday, February 16, 2019 
Time: 3:00 pm – 11:00 pm
Locations:
 

Iowa State Fairgrounds

  ( Paul Knapp Animal                            Learning Center) 

  3000 E Grand  Avenue

  Des Moines, Iowa 50317

 Event Coming Up


VACI Mission Statement: The Vietnamese American Community in Iowa, Inc. is organized exclusively for charitable, educational and cultural purposes within the meaning of Section of 501(c) (3) of the Internal Revenue Code. Its mission is to preserve and enrich Vietnamese cultural heritage through educational initiatives; promote cross-cultural activities and foster mutual understanding and cooperation between the Vietnamese American Community in Iowa with other communities and cooperate with other Vietnamese organizations in unified actions for the benefits of the Vietnamese community in the state of Iowa.

Phương Châm Làm Việc.Cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở Iowa được tổ chức dành riêng cho mục đích từ thiện, giáo dục và văn hóa trong ý nghĩa của mục 501 (c) (3) của Bộ Luật Thuế Vụ. Phương châm làm việc là bảo vệ và làm giàu di sản văn hóa Việt Nam qua các công tác giáo dục; thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa, tăng cường hiểu biết và hợp tác giữa cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở Iowa với các cộng đồng bạn và hợp tác với các tổ chức khác của người Việt qua những hành động thống nhất với nhau vì lợi ích chung của cộng đồng người Việt tại tiểu bang Iowa.